Jay Anderson

Bao gồm môn thể thao MMA từ Ontario, Canada, Jay Anderson đã viết cho các ấn phẩm khác nhau bao gồm các môn thể thao, công nghệ và văn hóa nhạc pop từ năm 2001.Kỹ năng từ Humber College theo Chương trình Phát triển Quản lý Ontario.Khi không trượt ở bàn phím, anh ta có thể được tìm thấy trong công ty của con chó của mình, một cuốn sách hay hoặc bị lạc trong rừng.
Người đăng kí
Bấm để tải thêm bài viết