Ryan lịch world cup 2021 việt nam Wagner

Ryan là sinh viên năm thứ hai tại Douglas College. Anh ấy đã quan tâm đến MMA vào khoảng năm 2009 sau khi xem một sự kiện UFC với bạn bè. Anh tham gia một phòng tập thể dục MMA ngay sau đó, nơi mà sự quan tâm đó đã trở thành một nỗi ám ảnh.
Người đăng kí