Công viên nắng

Tốt nghiệp lớp Đại học Binghamton năm 2015. Người hâm mộ Die Hard MMA sau khi kiếm được đai đen của tôi ở Tae Kwon Do và đấu vật ở trường trung học. Hiện đang theo đuổi một chương trình sau đại học về tâm lý học thể thao.
Người đăng kí