Jake Krier

Yêu môn thể thao này nhờ The Ultimate Fighter: Season 6 trở lại vào năm '07.Những câu chuyện, đào tạo của máy bay chiến đấu, và tất nhiên các trận đánh giữ niềm đam mê đó ngày hôm nay.Hiện đang lấy bằng Thạc sĩ Quản lý Thể thao tại Đại học Liberty.
Người đăng kí
Bấm để tải thêm bài viết