Harry Davies

UFC 189. Một tiếng vang/cường điệu ẩm ướt xung quanh sự kiện đã sớm biến thành sự hài lòng chiến đấu trong sự thuần khiết nhất của nó.Theo dõi sự kiện này cho các lứa tuổi trên Wi-Fi bị tụt lại và tắt như một công tắc nhấp nháy, lúc năm giờ sáng, trong khi đi nghỉ ở đâu đóNgay lập tức kết nối với môn thể thao võ thuật hỗn hợp.
Người đăng kí
Bấm để tải thêm bài viết