Jack Kopanski

Thiếu tá báo chí Junior tại Đại học bang Kent.Nhà phân tích và biên tập viên tại profootballspot.com;Người đóng góp với DawGPoundD Daily và CagePages của mạng lưới fansided.Ball So Hard Co-host, chỉ trên Blacksquirrelradio.com hoặc ứng dụng Tunein.
Người đăng kí
Bấm để tải thêm bài viết