Al Stover

Tôi là một chuyên gia trang web cho các trang Cage, một phóng viên nhân viên cho báo chí miễn phí Cheney.Tôi tốt nghiệp Đại học Đông Washington với bằng Cử nhân Báo chí và đã làm việc như một biên tập viên cho The Easterner và các tờ báo của Đại học Truyền thông. Tôi là một fan hâm mộ của MMA, quyền anh, đá đấm bốc và đấu vật chuyên nghiệp.
Người đăng kí
Bấm để tải thêm bài viết