Mitch Williams

Tôi 28 tuổi, tôi đã sống ở khu vực Thành phố Kansas trong phần lớn cuộc đời. Tôi yêu thể thao, tôi là một người hâm mộ chết chóc. Tôi cũng yêu MMA, UFC chiến đấu là điều duy nhất tôi xem ngay bây giờ, tôi không thể có đủ. Tôi mới bắt đầu trên fansided.com, và tôi hy vọng ý chí của tôi vượt xa kỹ năng của tôi khi viết. Tôi chưa bao giờ đến trường để viết, nhưng tôi yêu MMA, và tôi thích có một nền tảng để nói lên ý kiến ??của mình trong cộng đồng MMA. Mục tiêu số một của tôi là cho mọi người thấy mặt tốt nhất của môn thể thao này. Vì vậy, có thể một ngày nào đó nó trở nên rất lớn, nó trên hai lần một tuần, vì tôi không thể có đủ. Có một cái gì đó rất trung thực và chân thực về môn thể thao MMA, và mọi người trên thế giới phải biết về nó, và tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều đó.
Người đăng kí
Bấm để tải thêm bài viết