Luke Tương phản

Một cựu vô địch bang xuyên quốc gia, người có tình yêu với thể thao và phim ảnh. Tôi hỗ trợ huấn luyện một nhóm trường trung học xuyên quốc gia và có kinh nghiệm viết kịch bản.
Người đăng kí