Mike Straus

Tôi là một người Chicagoan lâu đời vì vậy tôi hiểu sự đau lòng thể thao. Cha, chồng, nhà triết học ghế bành, người tìm kiếm sự thật và người đóng góp MMA cho người hâm mộ.
Người đăng kí