Mikael Shamsie

Một người Pakistan sống ở Canada, trước đây sống ở Ô -man, Iran, Ai Cập, Kenya, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Úc.
Người đăng kí